Robotteknologi dækker over alle de forskellige former for teknologi, som indgår i skabelsen og anvendelsen af en robot. Dette kan for eksempel være de enkelte, mekaniske dele, eller den programmérbare software, som sætter robotten i stand til at udføre opgaver af varierende art og sværhedsgrad.

Hvad er en robot?

Ordet ”robot” har sit etymologiske udspring i det tjekkiske ord for slaveri, nemlig ”robota”. I dag er udtrykket robot betegnelsen for en maskine, som kan programmeres til at udføre forskellige opgaver. Programmeringen foregår som regel via en computer, som kontrollerer robottens handlinger. Robottens styreenhed kan enten befinde sig uden for robotten, hvor den kommunikerer med robottens modtage enhed via kabel eller trådløs teknologi, eller være indlejret i robotten selv som embedded software eller firmware.

En robot kan antage mange former – mange af os kender den androide form (en robot, som ligner et menneske i udformning), men robotter kan også være udformet som maskinelle arme, som udfører opgaver i forbindelse med industri og produktion. Robotter anvendes inden for flere forskellige brancher til at udføre arbejdsopgaver, som er opslidende for mennesker. Dette kan for eksempel være opgaver, som indebærer tunge løft eller monotone bevægelser, og som på sigt kan give fysiske skader.

I begyndelsen løste robotter udelukkende simple og enkle opgaver, men med tiden er teknologien blevet så avanceret, at robotterne også kan sættes til at løse endog særdeles komplekse opgaver. Samtidig er robotter blevet nemmere at sætte op, selv for menigmand. Robotter fra Universal Robots er forsynet med et særdeles brugervenligt user interface, som muliggør opsætning og montering af robotten på få timer, hvor der før var tale om ugevis af programmeringsarbejde.

Robotter anvendes der ud over til så forskellige formål som rengøring, bomberydning, sprøjtemaling, rehabilitering, husholdning, og så selvfølgelig de medicinske og kirurgiske opgaver, som har fået megen opmærksomhed i den seneste tid. Ved hjælp af moderne robotteknologi kan kirurger operer med en hidtil uset præcision, selv på mikro niveau.

Dansk robotteknologi i verdensklasse fra Universal Robots

Universal Robots fremstiller robotarme til industri og produktion, baseret på den nyeste og mest innovative robotteknologi. Med de smarte og fleksible kollaborative robotter (COBOTS, Collaborative Robots) fra Universel Robots kan du automatisere store dele af dit produktionsflow, og dermed effektivisere hele din produktion. På den måde kan du reducere driftsomkostningerne, samtidig med at du sparer medarbejderne for slidsomme og potentielt skadelige opgaver.

Du kan få svar på spørgsmålet Hvad er robotteknologi? og læse mere om COBOTS på universal-robots.com